Organizacje pozarządowe i zrzeszenia przedsiębiorców reprezentujące branżę Odnawialnych Źródeł Energii skierowały do premiera Donalda Tuska list otwarty w sprawie OZE.

W liście zwracają uwagę na negatywne podejście rządu do energetyki odnawialnej i przedstawianie jej jako niekorzystnej dla obywateli.

Apelują do premiera o bardziej długoterminowe spojrzenie na politykę energetyczną Polski i zaznaczają korzyści wynikające z energetyki odnawialnej. Wnioskują także o odrzucenie obecnego projektu ustawy o OZE i o powrót do prac nad poprzednim projektem z października ubiegłego roku.

List otwarty do premiera Donalda Tuska:

http://www.reo.pl/upload/userfiles/list_otwarty_do_premiera_w_sprawie_oze.pdf

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.