Dnia 11.12.2013 rzeczniczka URE Agnieszka Głośniewska potwierdziła informację o rezygnacji prezesa URE Marka Woszczyka.

 Marek Woszczyk pracował w Urzędzie Regulacji Energetyki od 1999 roku. Od 2007 roku był jego wiceprezesem. Od 1 czerwca 2011 roku pełni funkcję prezesa.

URE zapewnia, że rezygnacja w żaden sposób nie zaburza toczących się postępowań taryfowych. Agnieszka Głośniewska wyjaśniła, że departament odpowiedzialny za zatwierdzanie taryf jest nadzorowany przez wiceprezesa Macieja Bando.

Zgodnie z prawem, w razie przyjęcia rezygnacji Prezesa URE jego obowiązki - do czasu powołania nowego - pełni wiceprezes URE. Z mocy ustawy, nie może on jedynie zwalniać przedsiębiorstwa energetycznego z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia lub też cofnąć takiego zwolnienia.

Dnia 23 grudnia 2013 Marek Woszczyk został powołany na Prezesa Zarządu spółki PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Źródło: http://www.polskieradio.pl

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.